Loading...
Over Ons2018-08-02T14:42:43+01:00

HK Safety

Wie is Hans Kleijkers

HK Safety is de eenmanszaak van Hans Kleijkers en is een jonge, eerlijke en open organisatie in de brandbeveiliging. HK Safety is voornamelijk actief in het zuiden van het land, maar daar hoeft niet de grens te liggen. Onze organisatie heeft een jarenlange ervaring in de brandveiligheid welke resulteerde in HK Safety zodat er nog sneller & adequater gehandeld kan worden. Wij zijn een organisatie die zegt wat ze doen en doen wat ze zeggen.

De organisaties die wij bedienen staan bij ons centraal. Zowel klein als groot. Wij werken vanuit het risico wat de klant loopt met betrekking tot de personen werkzaam in een organisatie, de organisatie zelf en de huisvesting van de organisatie bij brand. Onze klanten maken wij bewust van de risico’s die zij lopen. Samen met de klant en de wet- en regelgeving die hiervoor is opgesteld gaan we werken aan een brandveilige organisatie. Zaken doen met HK Safety heeft meerdere voordelen.

Eén aanspreekpunt

Volledig gecertificeerd

Eerlijk & Transparant

Wettelijke regels & normen

Wat kan HK Safety voor u betekenen?

Wij bieden met HK Safety een totaal oplossing voor haar klanten. Wij vinden dit erg belangrijk. Wij doen dit samen met onze samenwerkingspartners.

Informeren

Omdat wij van uit risico’s denken zullen we eerst moeten informeren: wat voor een gebouw is het, welke functie heeft het gebouw, zijn er vluchtroutes aanwezig, zijn er brandcompartimenten aanwezig, om wat voor een organisatie gaat het, welke risico’s zijn er.

Concluderen

Hoe groot is de kans op brand. Bij geen kans dan ook geen brandveiligheid. Wel kans op brand dan zal er uitvoering moeten worden gegeven aan brandveiligheid. Kan een kleine brand een grote brand worden en hoe snel kan dit gaan, kan de brand zich uitbreiden, kunnen er ontstekingsreacties ontstaan, explosies, ontploffingsgevaar.

Reduceren

Door het treffen van brandveiligheidsvoorzieningen reduceren we de risico’s. Hierbij vertaal je de maatgevende brandscenario’s naar brandbeveiligingsmogelijkheden.

Implementeren

Wanneer de restrisico’s aanvaardbaar zijn en de brandveiligheidsmogelijkheden voldoende zal dit geïmplementeerd moeten worden. Er zal toegewerkt moeten worden naar een brandveilige organisatie. Hiervoor zijn o.a. nodig: de directie – zij dienen het geheel te ondersteunen, financiën – er zullen financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor brandveiligheidsaanpassingen die eenmalig zijn maar ook die jaarlijks terug keren, medewerkers – er moeten medewerkers worden aangesteld – een verantwoordelijk persoon, medewerkers die de BHV organisatie neerzetten en onderhouden, bewustwording – de organisatie en haar bezoekers moeten bewust gemaakt worden van hun handelen op de brandveiligheid.

Accepteren

Hierbij dient er gekeken te worden of de restrisico’s aanvaardbaar zijn. Zijn deze niet aanvaardbaar dan moet er een aanpassing plaatsvinden op de brandbeveiligingsmogelijkheden.

Construeren

Er zullen maatgevende brandscenario,s bepaald moeten worden. Deze scenario’s bepalen uiteindelijk welke te treffen brandbeveiligingsvoorzieningen en -maatregelen er nodig zijn. Voor het bepalen van die brandscenario’s heb je goede kennis van brand en de gevolgen daarvan nodig. Een brandverloop kan in brandfasen verdeeld worden. De fasen geven de uiterste prestatie van de beveiligingsdoelen in tijd aan. Een voorbeeld hier van is: de ontdekking van de brand, de alarmering, de melding, vluchten, interventie.

Verificeren

Zijn de brandbeveiligingsmogelijkheden inpasbaar in de hoofddoelen en de subdoelen van brandpreventie.  Als deze positief is blijft, na acceptatie van het restrisico, de uitvoering over. Indien deze negatief is betekend dit dat er verkeerde keuzes zijn gemaakt en zal er naar andere beveiligingsmogelijkheden gekeken moeten worden tot er een positief resultaat uitkomt.

Onderhouden

HK Safety kan u in al deze stappen ondersteunen en samen met u het gehele proces doorlopen. Tevens kunnen wij alle benodigde brandveiligheidsmogelijkheden leveren en onderhouden. Wij kunnen opleidingen verzorgen. Tevens leveren wij alle BHV materialen die u in uw organisatie maar nodig heeft.

Is bij u op de zaak nog alles onder controle?

Informatie opvragen